کلیه محصولات در صورت مشکل فنی تا یک هفته بعد از دریافت کالا دارای گارانتی  فروشگاه می باشد